பணி ஓய்வு பெறும் ஆசிரியர்களை தலைமை ஆசிரியரே பணியில் இருந்து விடுவிப்பு செய்யலாம்!

பணி ஓய்வு பெறும் ஆசிரியர்களை தலைமை ஆசிரியரே - பணியில் இருந்து விடுவிப்பு செய்யலாம்!

வயது முதிர்வின் காரணமாக ஓய்வு பெறும் ஆசிரியர்கள் மீது துறை ரீதியான ஒழுங்கு நடவடிக்கை மற்றும் தணிக்கைத் தடை ஏதும் நிலுவையில் இல்லை என்பதை உறுதி செய்த பின்பு சார்ந்த தலைமை ஆசிரியரே பணியில் இருந்து விடுவிப்பு செய்யலாம்!Post a Comment

1.வாசகர்களின் கருத்து சுதந்திரத்தை வரவேற்கின்றோம்.
2.இந்த வலைதளம் மாணவர்களுக்கானது என்பதால்,
3.தங்களின் மேலான கருத்துக்களை தவறாது பதிவிடவும்.
4.#இந்த பயனுள்ள தகவலை ஒருவருக்காவது Share பண்ணுங்க.

Previous Post Next Post
Loading...