பிளஸ் 2 பொதுத்தேர்வில் கணிதப் பாடத்திற்கு கூடுதலாக 5 மதிப்பெண்கள்

 பிளஸ் 2 பொதுத்தேர்வில் கணிதப் பாடத்திற்கு கூடுதலாக 5 மதிப்பெண்கள்

தமிழகத்தில் பிளஸ்-2 பொதுத்தேர்வு கடந்த மார்ச் மாதம் 13-ந் தேதி தமிழ் பாடத்துடன் தொடங்கியது. தொடர்ந்து ஒவ்வொரு பாடங்களுக்கு தேர்வு நடைபெற்று வந்தது. 

கடந்த 3 ஆம் தேதியுடன் பிளஸ் 2 பொதுத்தேர்வு நிறைவடைந்தது.

இந்நிலையில் பிளஸ் 2 பொதுத்தேர்வில் கணிதப் பாடத்திற்கு கூடுதலாக 5 மதிப்பெண்கள் வழங்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. கேள்வி எண் 47(b)-க்கு மாணவர்கள் பதிலளிக்க முயற்சித்து இருந்தால் கூடுதல் மதிப்பெண் வழங்கப்படும் என தேர்வுத்துறை தெரிவித்துள்ளது

12th Tamil public DGE official Answer key - Download Here.

12th English public DGE official Answer key - Download Here.

12th Maths public DGE official Answer key - Download Here.( Tamil medium )

12th Maths public DGE official Answer key - Download Here.( English Medium )

12th Computer science public DGE official Answer key - Download Here. ( English Medium )

12th Computer Application public DGE official Answer key - Download Here. ( English Medium )

12th Computer Application public DGE official Answer key - Download Here. ( Tamil Medium )

12th Geography public DGE official Answer key - Download Here. ( tamil Medium )

12th Geography public DGE official Answer key - Download Here. ( English Medium )

12th Physics public DGE official Answer key - Download Here.( Tamil Medium )

12th Physics public DGE official Answer key - Download Here.( English Medium )

12th Chemistry public DGE official Answer key - Download Here.( Tamil Medium )

12th Chemistry public DGE official Answer key - Download Here.( English Medium )

12th Bio zoology public DGE official Answer key - Download Here.( Tamil Medium )

12th Bio Botany public DGE official Answer key - Download Here.( English Medium )

12th Bio Botany public DGE official Answer key - Download Here.( Tamil Medium )

12th Botany public DGE official Answer key - Download Here.( Tamil Medium )

12th Botany public DGE official Answer key - Download Here.( English Medium )

12th Zoology public DGE official Answer key - Download Here.( Tamil Medium )

12th Zoology public DGE official Answer key - Download Here.( English Medium )

12th Accountancy public DGE official Answer key - Download Here.( Tamil Medium )

12th Accountancy public DGE official Answer key - Download Here.( English Medium )

12th Commerce public DGE official Answer key - Download Here.( Tamil Medium )

12th Commerce public DGE official Answer key - Download Here.( English Medium )

12th Economics public DGE official Answer key - Download Here.( Tamil Medium )

12th Economics public DGE official Answer key - Download Here.( English Medium )

12th Histrory public DGE official Answer key - Download Here.( Tamil Medium )

12th History public DGE official Answer key - Download Here.( English Medium )

Post a Comment

1.வாசகர்களின் கருத்து சுதந்திரத்தை வரவேற்கின்றோம்.
2.இந்த வலைதளம் மாணவர்களுக்கானது என்பதால்,
3.தங்களின் மேலான கருத்துக்களை தவறாது பதிவிடவும்.
4.#இந்த பயனுள்ள தகவலை ஒருவருக்காவது Share பண்ணுங்க.

Previous Post Next Post
Loading...