2760 தற்காலிகப் பணியிடங்களுக்கு ஏப்ரல் 2023 ஆம் மாதத்திற்கு ஊதியக் கொடுப்பாணை!


பள்ளிக் கல்வி 1990-1991 மற்றும் 2002-2003 முதல் 2006-2007 , 2011-2012 , 2014-2015 மற்றும் 2018-2019 ஆகிய கல்வி ஆண்டுகளில் தரம் உயர்த்தப்பட்ட அரசு / நகராட்சி உயர் / மேல்நிலைப் பள்ளிகளுக்கு அனுமதிக்கப்பட்ட மொத்தம் 2760 தற்காலிகப் பணியிடங்களுக்கு ஏப்ரல் 2023 ஆம் மாதத்திற்கு ஊதியக் கொடுப்பாணை ( pay Authorization ) ஆணை!

2760 Posts April 2023 Pay authorization.pdf - Download here

Post a Comment

1.வாசகர்களின் கருத்து சுதந்திரத்தை வரவேற்கின்றோம்.
2.இந்த வலைதளம் மாணவர்களுக்கானது என்பதால்,
3.தங்களின் மேலான கருத்துக்களை தவறாது பதிவிடவும்.
4.#இந்த பயனுள்ள தகவலை ஒருவருக்காவது Share பண்ணுங்க.

Previous Post Next Post
Loading...