11 வகை பூக்கள்?

மல்லிகை

முல்லை

செவ்வந்தி

சம்பங்கி

ரோஜா

நந்தியா வட்டம்

செம்பருத்தி

செவ்வரலி

கனகாம்பரம்

நாகலிங்கம்

தாமரை


Post a Comment

1.வாசகர்களின் கருத்து சுதந்திரத்தை வரவேற்கின்றோம்.
2.இந்த வலைதளம் மாணவர்களுக்கானது என்பதால்,
3.தங்களின் மேலான கருத்துக்களை தவறாது பதிவிடவும்.
4.#இந்த பயனுள்ள தகவலை ஒருவருக்காவது Share பண்ணுங்க.

Previous Post Next Post
Loading...