+2 மறுமதிப்பீட்டில் 830 தேர்வர்களின் மதிப்பெண்களில் மாற்றம்!

 +2 மறுமதிப்பீட்டில் 830 தேர்வர்களின் மதிப்பெண்களில் மாற்றம்!


+2 மறுமதிப்பீட்டில் 830 தேர்வர்களின் மதிப்பெண்களில் மாற்றம்!

Revaluation Results - Download here


Post a Comment

1.வாசகர்களின் கருத்து சுதந்திரத்தை வரவேற்கின்றோம்.
2.இந்த வலைதளம் மாணவர்களுக்கானது என்பதால்,
3.தங்களின் மேலான கருத்துக்களை தவறாது பதிவிடவும்.
4.#இந்த பயனுள்ள தகவலை ஒருவருக்காவது Share பண்ணுங்க.

Previous Post Next Post

POST ADS1

POST ADS 2

Loading...