அரசு உதவி பெறும்/ சிறுபான்மை பள்ளிகள் இனி பணி நியமனத்திற்கு முன், அனுமதி பெற வேண்டும் என சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தீர்ப்பு..!!

 அரசு உதவி பெறும்/ சிறுபான்மை பள்ளிகள் இனி பணி நியமனத்திற்கு முன், அனுமதி பெற வேண்டும் என சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தீர்ப்பு..!!அரசு உதவி பெறும்/ சிறுபான்மை பள்ளிகள் இனி பணி நியமனத்திற்கு முன், அனுமதி பெற வேண்டும் என சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தீர்ப்பு.

AIDED SCHOOL GOT PERMISSION JUDGEMENT - Download here

Post a Comment

1.வாசகர்களின் கருத்து சுதந்திரத்தை வரவேற்கின்றோம்.
2.இந்த வலைதளம் மாணவர்களுக்கானது என்பதால்,
3.தங்களின் மேலான கருத்துக்களை தவறாது பதிவிடவும்.
4.#இந்த பயனுள்ள தகவலை ஒருவருக்காவது Share பண்ணுங்க.

Previous Post Next Post
Loading...