பொறியியல் படிப்புகளுக்கான சேர்க்கை விதிகளில் மாற்றம் - அரசாணை வெளியீடு!Technical Education - Tamil Nadu Admission in Engineering Institutions Rules 2007 Determination of Inter - se - merit for the academic year 2023-24 - Orders - Issued...


GO NO : 101 , Date : 07.06.2023 - Download here

Post a Comment

1.வாசகர்களின் கருத்து சுதந்திரத்தை வரவேற்கின்றோம்.
2.இந்த வலைதளம் மாணவர்களுக்கானது என்பதால்,
3.தங்களின் மேலான கருத்துக்களை தவறாது பதிவிடவும்.
4.#இந்த பயனுள்ள தகவலை ஒருவருக்காவது Share பண்ணுங்க.

Previous Post Next Post
Loading...