நான்கு வருட ஒருங்கிணைந்த B.Sc,B.Ed. / B.A.B.Ed. பட்டப்படிப்பு சேர்க்கைக்கான அறிவிப்பு வெளியீடு!


நான்கு வருட ஒருங்கிணைந்த B.Sc,B.Ed. / B.A.B.Ed.  பட்டப்படிப்பு சேர்க்கைக்கான அறிவிப்பு வெளியீடு!

 B.Sc.B.Ed. Online Admission 2023-24.

pdf -Download here

Post a Comment

1.வாசகர்களின் கருத்து சுதந்திரத்தை வரவேற்கின்றோம்.
2.இந்த வலைதளம் மாணவர்களுக்கானது என்பதால்,
3.தங்களின் மேலான கருத்துக்களை தவறாது பதிவிடவும்.
4.#இந்த பயனுள்ள தகவலை ஒருவருக்காவது Share பண்ணுங்க.

Previous Post Next Post
Loading...