1 - 12 ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு முதல் பருவம் முடிந்து பள்ளி திறக்கும் தேதி அறிவிப்பு!

1 - 12 ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு முதல் பருவம் முடிந்து பள்ளி திறக்கும் தேதி அறிவிப்பு.


What's your opinion Comment Below

உங்கள் கருத்தை கீழே பதிவிடுங்கள்

* 6-8 reopen on 03.10.2023

9 - 12 Reopen on 03-10-2023

* 1-5 school reopen on 09.10.2023

Term 1 leave and term 2 reopen Proceedings 👇

Download  PDF file - Click Here

Post a Comment

1.வாசகர்களின் கருத்து சுதந்திரத்தை வரவேற்கின்றோம்.
2.இந்த வலைதளம் மாணவர்களுக்கானது என்பதால்,
3.தங்களின் மேலான கருத்துக்களை தவறாது பதிவிடவும்.
4.#இந்த பயனுள்ள தகவலை ஒருவருக்காவது Share பண்ணுங்க.

Previous Post Next Post
Loading...