ஜாக்டோ ஜியோ - தொடக்கக் கல்வித்துறை மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் பட்டியல் வெளியீடு...!!

 ஜாக்டோ ஜியோ - தொடக்கக் கல்வித்துறை மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் பட்டியல் வெளியீடு...!!


ஜாக்டோ ஜியோ மாநில  செய்தி

தொடக்க மற்றும் நடுநிலைப் பள்ளிகளில் உள்ள சங்கங்களின் மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் சங்கம் வாரியாக நியமிக்கப்பட்டவர்கள் பெயர் பட்டியல் ஜாக்டோ ஜியோ மாநில அமைப்பு சார்பாக வெளியிடப் பட்டுள்ளது.

jactto District_leaders.pdf - Download here

Post a Comment

1.வாசகர்களின் கருத்து சுதந்திரத்தை வரவேற்கின்றோம்.
2.இந்த வலைதளம் மாணவர்களுக்கானது என்பதால்,
3.தங்களின் மேலான கருத்துக்களை தவறாது பதிவிடவும்.
4.#இந்த பயனுள்ள தகவலை ஒருவருக்காவது Share பண்ணுங்க.

Previous Post Next Post
Loading...