6-12 வகுப்புகளுக்கு மாநில அளவிலான அரையாண்டு பொதுத் தேர்வு நடத்த மாநிலத் திட்ட இயக்குநர் உத்தரவு

6-12 வகுப்புகளுக்கு மாநில அளவிலான அரையாண்டு பொதுத் தேர்வு நடத்த மாநிலத் திட்ட இயக்குநர் உத்தரவு!

Assessment cell discussion meeting on forthcoming Half - yearly Examination was held on 08.11.2023 headed by State Project . Director . During the meeting , it was discussed that the assessment cell of SCERT will prepare questions for conduct Term - 2 Summative and Half - yearly examination for classes 6 to 12 in December 2023 , In addition to this , it is also discussed that the time table should be prepared for class 6 to 12 for Term 2 - Summative and Half - Yearly exam .

 In specific , the dates for the Half - Yearly exam for Class 11 and 12 will commence from December 07 to December 22 and similarly , from December 11 to December 21 for class 6 to 10 . In this milieu , the Summative / Half - Yearly Examination time table for Classes 6 to 10 and Higher Secondary ( Classes 11 and 12 ) have been prepared by SCERT and the same is enclosed herewith for information . Based on the discussion held , Assessment Cell , SCERT will prepare 2 sets of question papers from class 6 to 12 for Term -2 summative and Half- Yearly examination . In specific class 6 to 8 question papers for all medium will be uploaded in the portal for download on the previous day ( 2 pm ) for every exam.

 The SOP to conduct the descriptive exam has been prepared by Assessment Cell , SCERT and the same is enclosed herewith . In this regard , the Director , Directorate of School Education and Directorate of Elementary Education is requested to communicate the Proceedings regarding the Term - 2 summative and Half - Yearly exam to all the Districts as early as possible for the smooth conduct of Examination at field level .

 இணைப்பு: 6-12 தேர்வு அட்டவணை!

SPD - 1 To 12th Half-yearly Examination Time Table


Post a Comment

1.வாசகர்களின் கருத்து சுதந்திரத்தை வரவேற்கின்றோம்.
2.இந்த வலைதளம் மாணவர்களுக்கானது என்பதால்,
3.தங்களின் மேலான கருத்துக்களை தவறாது பதிவிடவும்.
4.#இந்த பயனுள்ள தகவலை ஒருவருக்காவது Share பண்ணுங்க.

Previous Post Next Post
Loading...