பொதுத் தேர்வுப் பணிகளை கண்காணிக்க மாவட்ட வரியாக உயர் அதிகாரிகள் / அலுவலர்கள் நியமனம் செய்து அரசாணை வெளியீடு!

பொதுத் தேர்வுப் பணிகளை கண்காணிக்க மாவட்ட வரியாக உயர் அதிகாரிகள் / அலுவலர்கள் நியமனம் செய்து அரசாணை வெளியீடு!

பள்ளிக்கல்வி அரசுத் தேர்வுகள் இயக்ககம் பொதுத் தேர்வுகள் பள்ளிக் கல்வித் துறை இயக்ககங்களைச் சார்ந்த உயர் அதிகாரிகள் / இயக்குநர்கள் / இணை இயக்குநர்கள் மற்றும் துணை இயக்குநர்களை தேர்வுப் பணிகள் கண்காணிக்கும் அதிகாரிகளாக நியமனம் செய்து , மாவட்டங்கள் ஒதுக்கீடு செய்தல் ஆணை வெளியீடு!

Monitoring Officers List G.O.Ms.No 77. - Download here

Post a Comment

1.வாசகர்களின் கருத்து சுதந்திரத்தை வரவேற்கின்றோம்.
2.இந்த வலைதளம் மாணவர்களுக்கானது என்பதால்,
3.தங்களின் மேலான கருத்துக்களை தவறாது பதிவிடவும்.
4.#இந்த பயனுள்ள தகவலை ஒருவருக்காவது Share பண்ணுங்க.

Previous Post Next Post
Loading...