ஐந்தாம் வகுப்பு பாடத்திட்ட கையேடு Term 1 - All Lessons ( English Medium )

ஐந்தாம் வகுப்பு பாடத்திட்ட கையேடு Term 1 - All Lessons ( English Medium )


5th std Lesson plans - Term 1

  • Tamil
  • English
  • Maths
  • Science
  • Social science

Post a Comment

1.வாசகர்களின் கருத்து சுதந்திரத்தை வரவேற்கின்றோம்.
2.இந்த வலைதளம் மாணவர்களுக்கானது என்பதால்,
3.தங்களின் மேலான கருத்துக்களை தவறாது பதிவிடவும்.
4.#இந்த பயனுள்ள தகவலை ஒருவருக்காவது Share பண்ணுங்க.

Previous Post Next Post

Follow this Link - உடனடி கல்விச் செய்தி

Loading...