11, 12 மாணவர்களுக்கு Laptop News update 2022 | Schools Laptop Latest news

அதிக விலைக்கு ஒப்பந்தம்; மாணவர்களுக்கு மடிக்கணினி வழங்குவதில் தாமதம் அதிக விலைக்கு ஒப்பந்தம் கோருவதனால் மடிக்கணினி வழங்குவதில் தாமதம் ஏற்பட்டு உள்ளது என பள்ளிக்கல்வி துறை விளக்கம் அளித்துள்ளது

Feb 2022 - Daily Thanthi News Link - Click here
Post a Comment

1.வாசகர்களின் கருத்து சுதந்திரத்தை வரவேற்கின்றோம்.
2.இந்த வலைதளம் மாணவர்களுக்கானது என்பதால்,
3.தங்களின் மேலான கருத்துக்களை தவறாது பதிவிடவும்.
4.#இந்த பயனுள்ள தகவலை ஒருவருக்காவது Share பண்ணுங்க.

Previous Post Next Post
Loading...