துாய்மை நிகழ்வுகள்" - 2022. நிகழ்ச்சி நிரல் விவரம் (செப்டம்பர் 1 முதல் 15 வரை) - PADAVELAI-TNTET Arts

ஆசிரியர் கல்விச் செய்திகள்

Post Top Ad

 Dear Friends Add This Number Your WhatsApp Group to Receive Education News Instantly

9095918266

Sunday, September 4, 2022

துாய்மை நிகழ்வுகள்" - 2022. நிகழ்ச்சி நிரல் விவரம் (செப்டம்பர் 1 முதல் 15 வரை)

மத்திய கல்வி அமைச்சகம் 

பள்ளிக்கல்வி மற்றும் எழுத்தறிவு துறை 

"துாய்மை நிகழ்வுகள்" - 2022. 

நிகழ்ச்சி நிரல் விவரம் (செப்டம்பர் 1 முதல் 15 வரை)

Click here to download pdf file 

No comments:

Post a Comment

1.வாசகர்களின் கருத்து சுதந்திரத்தை வரவேற்கின்றோம்.
2.இந்த வலைதளம் மாணவர்களுக்கானது என்பதால்,
3.தங்களின் மேலான கருத்துக்களை தவறாது பதிவிடவும்.
4.#இந்த பயனுள்ள தகவலை ஒருவருக்காவது Share பண்ணுங்க.

Post Top Ad