10 ஆம் வகுப்பு கலைச்சொல் அறிவோம் | மொழித்திறன் பயிற்சி - வினாக்கள் -10th standard kalaichol arivom

 10th standard - -KALAICHOL ARIVOM - பத்தாம் வகுப்பு கலைச்சொல் அறிவோம் |   10 ஆம் வகுப்பு மொழித்திறன் பயிற்சி - வினாக்கள்

கலைச்சொல் அறிவோம் 

  இயல்  _1            ப.  எண் : 24

1. Vowel  _  உயிரெழுத்து

2 .Consonant _  மெய்யெழுத்து

3. Homograph _  ஒப்பெழுத்து

4. Monolingual _  ஒருமொழி

5. Conversation _  உரையாடல்

6.Discussion _    கலந்துரையாடல்

இயல் _2       ப.எண்  : 48

7.Storm _  புயல்

8. Tornado _   சூறாவளி

9. Tempest _  பெருங்காற்று

10. Land Breeze _  நிலக்காற்று

11. Sea Breeze _  கடற்காற்று

12. Whirlwind  _  சுழல் காற்று

இயல் _ 3      ப. எண் :  69

13 .Classical Literature  _  செவ்விலக்கியம்

14. Epic Literature  _  காப்பிய இலக்கியம்

15. Devotional literature  _  பக்தி இலக்கியம்

16.Ancient literature  _  பண்டைய இலக்கியம்

17. Regional  literature _   வட்டார இலக்கியம்

18 . Folk literature  _  நாட்டுப்புற இலக்கியம்

19 .Modern literature  _  நவீன இலக்கியம்

இயல் _4       ப.எண் : 97

20 . Nanotechnology  _  மீநுண் தொழில்நுட்பம்

21. Biotechnology  _  உயிரித் தொழில்நுட்பம்

22 .Ultraviolet Ray's _  புற ஊதாக் கதிர்கள்

23.Space Technology _   விண்வெளித் தொழில்நுட்பம்

24 .Cosmic rays _  விண்வெளிக் கதிர்கள்

25 .Infrared rays _  அகச்சிவப்புக் கதிர்கள்

இயல் _5    ப.எண் : 126

26 .Emblem _  சின்னம்

27 .Thesis _  ஆய்வேடு

28 .Intellectual _  அறிவாளர்

29 .Symbolism _  குறியீட்டியல்

இயல் _6      ப .எண் _153

30 .Aesthetics _  அழகியல் ,  முருகியல்

31 .Artifacts _  கலைப் படைப்புகள்

32 .Terminology _  கலைச்சொல்

33 .Myth _   தொன்மம்

இயல் _ 7      ப.எண் : 182

34 .Consulate _  துணைத் தூதரகம்

35 . Patent _  காப்புரிமை

36 . Document  _  ஆவணம்

37 . Guild _  வணிகக்குழு

38 .Irrigation   _ பாசனம்

39 .Territory _   நிலப்பகுதி

இயல் _ 8     ப. எண் : 200

40 .Belief _  நம்பிக்கை

41 .Renaissance _  மறுமலர்ச்சி

42 .Philosopher _  மெய்யியலாளர்

43 .Revivalism _  மீட்டுருவாக்கம்

இயல் _ 9     ப .எண் : 229

44 .Humanism _  மனிதநேயம்

45 .Cabinet _  அமைச்சரவை

46 .Cultural  Boundaries _  பண்பாட்டு எல்லை

47 .Cultural values _  பண்பாட்டு விழுமியங்கள்


Post a Comment

1.வாசகர்களின் கருத்து சுதந்திரத்தை வரவேற்கின்றோம்.
2.இந்த வலைதளம் மாணவர்களுக்கானது என்பதால்,
3.தங்களின் மேலான கருத்துக்களை தவறாது பதிவிடவும்.
4.#இந்த பயனுள்ள தகவலை ஒருவருக்காவது Share பண்ணுங்க.

Previous Post Next Post
Loading...