4 ,5ம் வகுப்பு ஆசிரியர்களுக்கு 01.06.23 முதல் 03.06.23 வரை வட்டார அளவிலான எண்ணும் எழுத்தும் பயிற்சி!


4 ,5ம் வகுப்பு ஆசிரியர்களுக்கு பருவம் 1க்கான வட்டார அளவிலான  எண்ணும் எழுத்தும் பயிற்சி 01.06.23 முதல் 03.06.23 வரை நடைபெறவுள்ளதாக பள்ளிக்கல்வித்துறை ஜூன் 2023 மாத நாட்காட்டியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது

Post a Comment

1.வாசகர்களின் கருத்து சுதந்திரத்தை வரவேற்கின்றோம்.
2.இந்த வலைதளம் மாணவர்களுக்கானது என்பதால்,
3.தங்களின் மேலான கருத்துக்களை தவறாது பதிவிடவும்.
4.#இந்த பயனுள்ள தகவலை ஒருவருக்காவது Share பண்ணுங்க.

Previous Post Next Post
Loading...