எண்ணும் எழுத்தும் மூன்று பருவங்களுக்கான மதிப்பெண் பட்டியல் அலுவலகத்தில் ஒப்படைக்க வேண்டியதில்லை தொடக்கக் கல்வி இயக்குநரின் அறிவிப்பு..!!

 எண்ணும் எழுத்தும் மூன்று பருவங்களுக்கான மதிப்பெண் பட்டியல் அலுவலகத்தில் ஒப்படைக்க வேண்டியதில்லை தொடக்கக் கல்வி இயக்குநரின் அறிவிப்பு..!!

Kind attention all BEOS

Don't insist submission of all 3 terms Ennum Ezhuthum results hard copy by schools as it will be provided through EMIS


Director DEE

Post a Comment

1.வாசகர்களின் கருத்து சுதந்திரத்தை வரவேற்கின்றோம்.
2.இந்த வலைதளம் மாணவர்களுக்கானது என்பதால்,
3.தங்களின் மேலான கருத்துக்களை தவறாது பதிவிடவும்.
4.#இந்த பயனுள்ள தகவலை ஒருவருக்காவது Share பண்ணுங்க.

Previous Post Next Post
Loading...