தொடக்கக்கல்வி - 2023-2024ஆம் கல்வி ஆண்டிற்கான உத்தேச வேலை நாட்கள், விடுமுறை நாட்கள் (Leave List) மற்றும் பயிற்சி நாட்கள் விவரம் - ஒரே பக்கத்தில்!


தொடக்கக்கல்வி - 2023-2024ஆம் கல்வி ஆண்டிற்கான உத்தேச வேலை நாட்கள், விடுமுறை நாட்கள் (Leave List) மற்றும் பயிற்சி நாட்கள் விவரம் - ஒரே பக்கத்தில்  DEE - Details of proposed working days, holidays and training days for academic year 2023-2024 - on one page  School Calendar 2023 - 2024

 ( Single Page ) Pdf - Download here

Post a Comment

1.வாசகர்களின் கருத்து சுதந்திரத்தை வரவேற்கின்றோம்.
2.இந்த வலைதளம் மாணவர்களுக்கானது என்பதால்,
3.தங்களின் மேலான கருத்துக்களை தவறாது பதிவிடவும்.
4.#இந்த பயனுள்ள தகவலை ஒருவருக்காவது Share பண்ணுங்க.

Previous Post Next Post
Loading...