மாவட்ட கல்வி அலுவலர் மீது துறைரீதியாக நடவடிக்கை - உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை உத்தரவு....!!!!!

 மாவட்ட கல்வி அலுவலர் மீது துறைரீதியாக நடவடிக்கை - உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை உத்தரவு....!!!!!

திருச்சி மாவட்ட கல்வி அலுவலர் மீது துறைரீதியாக நடவடிக்கை தேவை உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை உத்தரவு.Post a Comment

1.வாசகர்களின் கருத்து சுதந்திரத்தை வரவேற்கின்றோம்.
2.இந்த வலைதளம் மாணவர்களுக்கானது என்பதால்,
3.தங்களின் மேலான கருத்துக்களை தவறாது பதிவிடவும்.
4.#இந்த பயனுள்ள தகவலை ஒருவருக்காவது Share பண்ணுங்க.

Previous Post Next Post
Loading...