4 ஆம் 5 ஆம் வகுப்பு எண்ணும் எழுத்தும் பாடநூல்களின் பெயர்கள் 2023-2024

Ennum Ezhuthum 4th 5th Text Book Names 2023-2024


Ennum Ezhuthum 4th Text Book Names 2023-2024, Ennum Ezhuthum 5th Text Book Names 2023-2024.

எண்ணும் எழுத்தும் அறிமுகம்:

முதல் வகுப்பு - அரும்பு

இரண்டாம் வகுப்பு - மொட் டு

மூன்றாம் வகுப்பு - மலர்

நான்காம் வகுப்பு - காய்

ஐந்தாம் வகுப்பு - கனி

(4,5 வகுப்புக்கு கண்ணும் கருத்துமாக) அடுத்த கல்வியாண்டு முதல் தொடங்க உள்ளது.

Post a Comment

1.வாசகர்களின் கருத்து சுதந்திரத்தை வரவேற்கின்றோம்.
2.இந்த வலைதளம் மாணவர்களுக்கானது என்பதால்,
3.தங்களின் மேலான கருத்துக்களை தவறாது பதிவிடவும்.
4.#இந்த பயனுள்ள தகவலை ஒருவருக்காவது Share பண்ணுங்க.

Previous Post Next Post

Follow this Link - உடனடி கல்விச் செய்தி

Loading...