பதினோராம் வகுப்பு மற்றும் பன்னிரண்டாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு எழுதிய மாணவர்களுக்கான - முக்கிய அறிவிப்பு! Result இப்பவே தெரிஞ்சுக்கலாம்!!

பதினோராம் வகுப்பு மற்றும் பன்னிரண்டாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு எழுதிய மாணவர்களுக்கான - முக்கிய அறிவிப்பு! Result இப்பவே தெரிஞ்சுக்கலாம்!!

குறிப்பு : whatsApp மூலம் பெறப்பட்டது இந்த விடைக்குறிப்புகள்.

பதினோராம் வகுப்பு மற்றும் பன்னிரண்டாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு எழுதிய மாணவர்களுக்கான முக்கிய அறிவிப்பு மாணவர்களுக்கான பொதுத் தேர்வு மார்ச் மூன்றாம் மூன்றாம் தேதி தொடங்கி ஏப்ரல் மூன்றாம் தேதியுடன் முடிவடைந்தது .மாணவர்களுடைய விடைத்தாள் திருத்தும் பணி ஏப்ரல் 10ஆம் தேதி முதல் தொடங்க இருப்பதால் தமிழக தேர்வுத்துறை இயக்ககத்திலிருந்து விடைக்குறிப்புகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இந்த விடை குறிப்புகளை அடிப்படையாகக் கொண்டே விடைத்தாள் திருத்தும் ஆசிரியர்கள் விடைத்தாள்களை திருத்த இருப்பதால் பொதுத்தேர்வு எழுதிய மாணவர்கள் இந்த விடை பொறுப்புகளை டவுன்லோட் செய்வதன் மூலமாக நீங்கள் எழுதிய விடைகள் எத்தனை மதிப்பெண்கள் வரும் என்பதை நீங்கள் சரி செய்து பார்ப்பதற்கு தற்போது உறவியாக இருக்கும் என்பதனால் நமது கல்வி கவி வலைதளத்தின் மூலமாக அந்த விடைக் குறிப்புகளை டவுன்லோட் செய்வதற்கான லிங்க் கீழே கொடுத்துள்ளோம். அதை டவுன்லோட் செய்து உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் ஷேர் செய்யுங்கள்.

12th Tamil public DGE official Answer key - Download Here.

12th English public DGE official Answer key - Download Here.

12th Maths public DGE official Answer key - Download Here.( Tamil medium )

12th Maths public DGE official Answer key - Download Here.( English Medium )

12th Computer science public DGE official Answer key - Download Here. ( English Medium )

12th Computer Application public DGE official Answer key - Download Here. ( English Medium )

12th Computer Application public DGE official Answer key - Download Here. ( Tamil Medium )

12th Geography public DGE official Answer key - Download Here. ( tamil Medium )

12th Geography public DGE official Answer key - Download Here. ( English Medium )

12th Physics public DGE official Answer key - Download Here.( Tamil Medium )

12th Physics public DGE official Answer key - Download Here.( English Medium )

12th Chemistry public DGE official Answer key - Download Here.( Tamil Medium )

12th Chemistry public DGE official Answer key - Download Here.( English Medium )

12th Bio zoology public DGE official Answer key - Download Here.( Tamil Medium )

12th Bio Botany public DGE official Answer key - Download Here.( English Medium )

12th Bio Botany public DGE official Answer key - Download Here.( Tamil Medium )

12th Botany public DGE official Answer key - Download Here.( Tamil Medium )

12th Botany public DGE official Answer key - Download Here.( English Medium )

12th Zoology public DGE official Answer key - Download Here.( Tamil Medium )

12th Zoology public DGE official Answer key - Download Here.( English Medium )

12th Accountancy public DGE official Answer key - Download Here.( Tamil Medium )

12th Accountancy public DGE official Answer key - Download Here.( English Medium )

12th Commerce public DGE official Answer key - Download Here.( Tamil Medium )

12th Commerce public DGE official Answer key - Download Here.( English Medium )

12th Economics public DGE official Answer key - Download Here.( Tamil Medium )

12th Economics public DGE official Answer key - Download Here.( English Medium )

12th Histrory public DGE official Answer key - Download Here.( Tamil Medium )

12th History public DGE official Answer key - Download Here.( English Medium )

Post a Comment

1.வாசகர்களின் கருத்து சுதந்திரத்தை வரவேற்கின்றோம்.
2.இந்த வலைதளம் மாணவர்களுக்கானது என்பதால்,
3.தங்களின் மேலான கருத்துக்களை தவறாது பதிவிடவும்.
4.#இந்த பயனுள்ள தகவலை ஒருவருக்காவது Share பண்ணுங்க.

Previous Post Next Post
Loading...