ஆசிரியர் சங்கங்களுடன் அமைச்சர் & செயலாளர் 22.6.2023 & 24.06.2023 அன்று கலந்துரையாடல் - பள்ளிக்கல்வித்துறை இயக்குநரின் செயல்முறைகள்..!

 ஆசிரியர் சங்கங்களுடன் அமைச்சர் & செயலாளர் 22.6.2023 & 24.06.2023 அன்று கலந்துரையாடல் - பள்ளிக்கல்வித்துறை இயக்குநரின் செயல்முறைகள்..!


மாண்புமிகு பள்ளிக்கல்வித் துறை அமைச்சர் மற்றும் அரசு முதன்மைச் செயலாளர் அவர்கள் தலைமையில் ஆசிரியர் சங்கங்கள் மற்றும் ஆசிரியரல்லாத அமைச்சுப் பணியாளர் சங்கங்களின் பொறுப்பாளர்களுடன் பணியாளர் நலன் மற்றும் பள்ளிக்கல்வித் துறையின் வளர்ச்சி சார்ந்து கலந்துரையாடல் ஒன்றை நடத்திட அமைச்சர் அவர்கள் விழைந்துள்ளார் . இக்கூட்டம் பின்வரும் நிரல்படி நடைபெறும்.
Post a Comment

1.வாசகர்களின் கருத்து சுதந்திரத்தை வரவேற்கின்றோம்.
2.இந்த வலைதளம் மாணவர்களுக்கானது என்பதால்,
3.தங்களின் மேலான கருத்துக்களை தவறாது பதிவிடவும்.
4.#இந்த பயனுள்ள தகவலை ஒருவருக்காவது Share பண்ணுங்க.

Previous Post Next Post

POST ADS1

POST ADS 2

Loading...