5-ஆம் வகுப்புக்கான Baseline survey தேதி மாற்றம்!


2023-24 ஆம் கல்வியாண்டில் ஐந்தாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு (21.06.23 முதல் 30.06.23 வரை) நடத்தப்பட இருந்த, அடிப்படைத் திறனாய்வுத் தேர்வு Baseline survey மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. 21.06.23 க்குப் பதிலாக 26.06.23 அன்று முதல் 05.07.23 வரை நடத்துமாறு கேட்டுக் கொள்ளப் படுகிறார்கள்.

Baseline survey to be conducted from 26.06.23 to 05.07.23.

Post a Comment

1.வாசகர்களின் கருத்து சுதந்திரத்தை வரவேற்கின்றோம்.
2.இந்த வலைதளம் மாணவர்களுக்கானது என்பதால்,
3.தங்களின் மேலான கருத்துக்களை தவறாது பதிவிடவும்.
4.#இந்த பயனுள்ள தகவலை ஒருவருக்காவது Share பண்ணுங்க.

Previous Post Next Post
Loading...