நாளை பள்ளி திறப்பு கனவுகளோடு பள்ளிக்குச் செல்லும்- ஆசிரியர்களுக்கு!


*ஆசிரியர்களுக்கு** 🌹🌹

பை நிறைய கனவுகளோடு...

வரும் மாணவர்களை...

இதயம் நிறைந்த...

அன்புடன் வரவேற்க 

காத்திருக்கும்

என் சமூகமே....

நீ...

4 வித

மனநிலை உள்ள

மானுடனையும்..

40 விதமான...

சவால்களையும்...

எதிர்கொள்ள

தயாராகு....

சூராவளியும்...

தென்றலும்...

உன்னை ஒருபோதும்...

அசைத்து பார்த்ததில்லை...

ஊதியத்துக்கும்...

அதிகமாக

 உழைப்பவன் நீ....

கரும்பலகையும்..🔳

சாக்பீஸும்...

உன் தொடுதலை 

எதிர்பார்த்து காத்திருக்கு....

புத்தகத்தை ...📚

புரட்டிபோட்டு

அன்புக்கண்மணிகளின்

அறிவுப் பசியை போக்கிடு...✒️

குயில்களின்..

இன்னிசைக்கும்..

கழுதைகளின்..

கனைப்புளுக்கும்...

எப்போதும் செவி சாய்க்காதவன் நீ....

நிமிர்ந்து நில்...

நேர்ப்பட பேசு...

கடமை செய்...📚

Post a Comment

1.வாசகர்களின் கருத்து சுதந்திரத்தை வரவேற்கின்றோம்.
2.இந்த வலைதளம் மாணவர்களுக்கானது என்பதால்,
3.தங்களின் மேலான கருத்துக்களை தவறாது பதிவிடவும்.
4.#இந்த பயனுள்ள தகவலை ஒருவருக்காவது Share பண்ணுங்க.

Previous Post Next Post
Loading...