நாளை சனிக்கிழமை நடைபெற இருந்த பட்டதாரி ஆசிரியர்களுக்கான CPD ( CRC) பயிற்சி இயக்குநர் அவர்களால் ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது!

நாளை சனிக்கிழமை நடைபெற இருந்த பட்டதாரி ஆசிரியர்களுக்கான CPD பயிற்சி இயக்குநர் அவர்களால் ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது.Post a Comment

1.வாசகர்களின் கருத்து சுதந்திரத்தை வரவேற்கின்றோம்.
2.இந்த வலைதளம் மாணவர்களுக்கானது என்பதால்,
3.தங்களின் மேலான கருத்துக்களை தவறாது பதிவிடவும்.
4.#இந்த பயனுள்ள தகவலை ஒருவருக்காவது Share பண்ணுங்க.

Previous Post Next Post

POST ADS1

POST ADS 2

Loading...