வாக்காளர் சேர்க்கை முகாம் தேதி மாற்றம்...!

 வாக்காளர் சேர்க்கை முகாம் தேதி மாற்றம்...!


வாக்காளர் சேர்க்கை முகாம் நவம்பர் 18, 19 ஆம் தேதிக்கு பதிலாக நவம்பர் 25 மற்றும் 26 ஆம் தேதிக்கு மாற்றம்...Post a Comment

1.வாசகர்களின் கருத்து சுதந்திரத்தை வரவேற்கின்றோம்.
2.இந்த வலைதளம் மாணவர்களுக்கானது என்பதால்,
3.தங்களின் மேலான கருத்துக்களை தவறாது பதிவிடவும்.
4.#இந்த பயனுள்ள தகவலை ஒருவருக்காவது Share பண்ணுங்க.

Previous Post Next Post

POST ADS1

POST ADS 2

Loading...