அனைத்து தொடக்கப்பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கு Jolly phonics -பயிற்சி SPD proceedings..!

அனைத்து தொடக்கப்பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கு Jolly phonics -பயிற்சி SPD proceedings..!Samagra Shiksha- In - service Training - to rollout II phase of English language programme using jolly phonics methodology for Primary Teachers of Government Schools - Release of funds to Districts to initiate Training at District level - regarding .

Jolly phonics in service training SPD proceedings👇

Download here

Post a Comment

1.வாசகர்களின் கருத்து சுதந்திரத்தை வரவேற்கின்றோம்.
2.இந்த வலைதளம் மாணவர்களுக்கானது என்பதால்,
3.தங்களின் மேலான கருத்துக்களை தவறாது பதிவிடவும்.
4.#இந்த பயனுள்ள தகவலை ஒருவருக்காவது Share பண்ணுங்க.

Previous Post Next Post
Loading...