எண்ணும் எழுத்தும் | முதல் பருவ பயிற்சி கால அட்டவணை

*மாநில அளவிலான எண்ணும் எழுத்தும் பயிற்சி*

1 முதல் 3 ஆம் வகுப்பிற்கு 11.6.2024 மற்றும் 12.6.2024 


4 முதல் 5ஆம் வகுப்பிற்கு 13.6.2024 மற்றும் 14.6.2024

-------------------

 *மாவட்ட அளவிலான எண்ணும் எழுத்தும் பயிற்சி*


 1 முதல் 3ஆம் வகுப்பிற்கு 18.6.2024 மற்றும் 19.6.2024 ஆகிய இரு நாட்களிலும்


 4 மற்றும் 5 ஆம் வகுப்பிற்கு 20.6.2024 மற்றும் 21.6.2024 ஆகிய இரு நாட்களிலும் நடைபெறும்....

----------------------

 *வட்டார அளவிலான எண்ணும் எழுத்தும் பயிற்சி*


 1 முதல் 3 ஆம் வகுப்பிற்கு 20.6.2024 மற்றும் 21.6.2024 


 *4 முதல் 5 ஆம் வகுப்பற்கு 22.6.2024 மற்றும் 24.6.2024 பயிற்சிகள் நடைபெறும்*

Post a Comment

1.வாசகர்களின் கருத்து சுதந்திரத்தை வரவேற்கின்றோம்.
2.இந்த வலைதளம் மாணவர்களுக்கானது என்பதால்,
3.தங்களின் மேலான கருத்துக்களை தவறாது பதிவிடவும்.
4.#இந்த பயனுள்ள தகவலை ஒருவருக்காவது Share பண்ணுங்க.

Previous Post Next Post

POST ADS1

POST ADS 2

Loading...