மத்திய அரசு ஊழியருக்கு ஜூலை 2022- க்கான அகவிலைப்படி உயர்வு அறிவிப்பு. எவ்வளவு தெரியுமா?

மத்திய அரசு ஊழியருக்கு ஜூலை 2022- க்கான அகவிலைப்படி உயர்வு அறிவிப்பு எவ்வளவு தெரியுமா?

The undersigned is directed to refer to this Ministry's Office Memorandum No. 1 / 4 / 2021 - E - II ( B ) dated 25th October , 2021 on the subject mentioned above and to say that the President is pleased to decide that the Dearness Allowance payable to Central Government employees shall be enhanced from the existing rate of 34 % to 38 % of the Basic Pay with effect from 1st July , 2022Post a Comment

1.வாசகர்களின் கருத்து சுதந்திரத்தை வரவேற்கின்றோம்.
2.இந்த வலைதளம் மாணவர்களுக்கானது என்பதால்,
3.தங்களின் மேலான கருத்துக்களை தவறாது பதிவிடவும்.
4.#இந்த பயனுள்ள தகவலை ஒருவருக்காவது Share பண்ணுங்க.

Previous Post Next Post
Loading...