12ஆம் வகுப்பு மாணவர்களை அருகாமையில் உள்ள கல்லூரிகளுக்கு அழைத்துச் செல்ல பள்ளிக்கல்வித்துறை உத்தரவு!

12ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு கல்லூரி ஆர்வமூட்டல் செயல்பாடுகள் (Exposure Visit) - 27.02.2023 அன்று அருகாமையில் உள்ள கல்லூரிகளுக்கு அழைத்துச் செல்லுதல் சார்ந்து ஒருங்கிணைந்த பள்ளிக் கல்வி உறுப்பினர் செயலரின் செயல்முறைகள்.

நான் முதல்வன் திட்டத்தின் கீழ் தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து அரசு மேல்நிலைப் பள்ளிகளில் இவ்வாண்டு 12 ஆம் வகுப்பு பயிலும் மாணவர்களுக்கு உயர்கல்வி பயில ஆர்வமூட்டுதல் சார்ந்து அருகாமையில் இருக்கின்ற கல்லூரிகளுக்கு ( Exposure Visit ) மாணவர்களை அழைத்து செல்வதற்கு திட்டமிடப்பட்டுள்ளது , இது சார்ந்து , 20.02.2023 அன்று முதன்மை செயலாளர் பள்ளிக் கல்வித் துறை தலைமையில் நடந்த இணையவழி கூட்டத்தில் தெரிவித்தப்படி , கீழக்கானும் வழிமுறைகளை பின்பற்ற பின்பற்ற கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறது.

Students Exposure Visit to Govt Colleges - Download here...

Post a Comment

1.வாசகர்களின் கருத்து சுதந்திரத்தை வரவேற்கின்றோம்.
2.இந்த வலைதளம் மாணவர்களுக்கானது என்பதால்,
3.தங்களின் மேலான கருத்துக்களை தவறாது பதிவிடவும்.
4.#இந்த பயனுள்ள தகவலை ஒருவருக்காவது Share பண்ணுங்க.

Previous Post Next Post
Loading...