12.06.2023 அன்று உலக குழந்தை தொழிலாளர்கள் ஒழிப்பு தினம் - பள்ளிகள் மற்றும் அலுவலகங்களில் எடுக்க வேண்டிய உறுதிமொழி..!!

 12.06.2023 அன்று உலக குழந்தை தொழிலாளர்கள் ஒழிப்பு தினம் - பள்ளிகள் மற்றும் அலுவலகங்களில் எடுக்க வேண்டிய உறுதிமொழி..!!


12.06.2023 அன்று உலக குழந்தை தொழிலாளர்கள் ஒழிப்பு தினத்தை முன்னிட்டு அனைத்து வகைப் பள்ளிகள் மற்றும் அலுவலகங்களில் காலை 11மணியளவில் எடுக்க வேண்டிய உறுதிமொழி...
Post a Comment

1.வாசகர்களின் கருத்து சுதந்திரத்தை வரவேற்கின்றோம்.
2.இந்த வலைதளம் மாணவர்களுக்கானது என்பதால்,
3.தங்களின் மேலான கருத்துக்களை தவறாது பதிவிடவும்.
4.#இந்த பயனுள்ள தகவலை ஒருவருக்காவது Share பண்ணுங்க.

Previous Post Next Post
Loading...