" எலைட் " பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கு இரட்டை சுமை...!

" எலைட் " பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கு இரட்டை சுமை...!
தமிழகத்தில் எலைட் ' மாதிரி பள்ளிகளின் திட்ட ஆசிரியர்கள் இரண்டு பள்ளிகளுக்கு பொறுப்பேற்க வேண்டியுள்ளதால் மன உளைச்சலில் உள்ளனர்.Post a Comment

1.வாசகர்களின் கருத்து சுதந்திரத்தை வரவேற்கின்றோம்.
2.இந்த வலைதளம் மாணவர்களுக்கானது என்பதால்,
3.தங்களின் மேலான கருத்துக்களை தவறாது பதிவிடவும்.
4.#இந்த பயனுள்ள தகவலை ஒருவருக்காவது Share பண்ணுங்க.

Previous Post Next Post
Loading...