ஆசிரியர்களுக்கான CRC பயிற்சியானது CPD பயிற்சி என பெயர் மாற்றம்!


குறுவளமைய (CRC) பயிற்சியானது தொடர்ச்சியான தொழில்முறை மேம்பாட்டு (CPD) பயிற்சி என மறுபெயரிடப்பட்டுள்ளது. இதன் பிறகு CRCயானது CPD என குறிப்பிடப்படும்.

CRC training is renamed as CPD training.

Post a Comment

1.வாசகர்களின் கருத்து சுதந்திரத்தை வரவேற்கின்றோம்.
2.இந்த வலைதளம் மாணவர்களுக்கானது என்பதால்,
3.தங்களின் மேலான கருத்துக்களை தவறாது பதிவிடவும்.
4.#இந்த பயனுள்ள தகவலை ஒருவருக்காவது Share பண்ணுங்க.

Previous Post Next Post
Loading...