அனைத்து சனிக்கிழமைகளிலும் வங்கிகளுக்கு விடுமுறை :- விரைவில் அறிவிப்பு வெளியாக உள்ளது !

அனைத்து சனிக்கிழமைகளிலும் வங்கிகளுக்கு விடுமுறை :- விரைவில் அறிவிப்பு வெளியாக உள்ளது !


தற்போது 2 மற்றும் 4 வது சனிக்கிழமைகளில் மட்டுமே வங்கிகளுக்கு விடுமுறை அளிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் மீதமுள்ள சனிக்கிழமைகளிலும் விடுமுறை அளிக்க நடுவண் அரசு ஒப்புக்கொண்டுள்ளதாக தகவல்.

Post a Comment

1.வாசகர்களின் கருத்து சுதந்திரத்தை வரவேற்கின்றோம்.
2.இந்த வலைதளம் மாணவர்களுக்கானது என்பதால்,
3.தங்களின் மேலான கருத்துக்களை தவறாது பதிவிடவும்.
4.#இந்த பயனுள்ள தகவலை ஒருவருக்காவது Share பண்ணுங்க.

Previous Post Next Post

POST ADS1

POST ADS 2

Loading...