பொது தேர்வு 2022 - குறைக்கப்பட்ட பாடத்திட்டத்திற்கு வெளியே இடம்பெற்ற வினாக்களுக்கு மதிப்பெண் வழங்க ஆசிரியர் சங்கம் கோரிக்கை

பொது தேர்வு 2022 - குறைக்கப்பட்ட பாடத்திட்டத்திற்கு வெளியே இடம்பெற்ற வினாக்களுக்கு மதிப்பெண் வழங்க ஆசிரியர் சங்கம் கோரிக்கை.Post a Comment

1.வாசகர்களின் கருத்து சுதந்திரத்தை வரவேற்கின்றோம்.
2.இந்த வலைதளம் மாணவர்களுக்கானது என்பதால்,
3.தங்களின் மேலான கருத்துக்களை தவறாது பதிவிடவும்.
4.#இந்த பயனுள்ள தகவலை ஒருவருக்காவது Share பண்ணுங்க.

Previous Post Next Post
Loading...