எண்ணும் எழுத்தும் கட்டகம் LINK & 4 - 8 விடைகள்

எண்ணும் எழுத்தும் கட்டகம் LINK & 4 - 8 விடைகள்

எண்ணும் எழுத்தும் 
👉எண்ணும் எழுத்தும் பயிற்சி - LINK*

https://bit.ly/3sktvjX


👉 எண்ணும் எழுத்தும் கட்டகம் 4 , 5 ,6 ,7 & 8  விடைகள் PDF*

https://bit.ly/3z3w3aj

Post a Comment

1.வாசகர்களின் கருத்து சுதந்திரத்தை வரவேற்கின்றோம்.
2.இந்த வலைதளம் மாணவர்களுக்கானது என்பதால்,
3.தங்களின் மேலான கருத்துக்களை தவறாது பதிவிடவும்.
4.#இந்த பயனுள்ள தகவலை ஒருவருக்காவது Share பண்ணுங்க.

Previous Post Next Post
Loading...