ஆசிரியர்கள் 25ஆயிரம் பேர் இன்று ஓய்வுபெறுகின்றனர்

ஆசிரியர்கள் 25ஆயிரம் பேர் இன்று ஓய்வுபெறுகின்றனர்.

2 ஆண்டுகள் முன்பு ஓய்வு பெறும் வயது 60ஆக மாற்றப்பட்டது .

அந்த வகையில் பல அரசுத் துறைகளைச்சேர்ந்த அரசு ஊழியர்கள் ஓய்வு பெறுகின்றனர் .

Post a Comment

1.வாசகர்களின் கருத்து சுதந்திரத்தை வரவேற்கின்றோம்.
2.இந்த வலைதளம் மாணவர்களுக்கானது என்பதால்,
3.தங்களின் மேலான கருத்துக்களை தவறாது பதிவிடவும்.
4.#இந்த பயனுள்ள தகவலை ஒருவருக்காவது Share பண்ணுங்க.

Previous Post Next Post
Loading...