முதுகலை ஆசிரியர்களுக்கான கலந்தாய்வு, ஒத்திவைப்பு...!!

முதுகலை ஆசிரியர்களுக்கான கலந்தாய்வு, ஒத்திவைப்பு...!!


நாளை மற்றும் நாளை மறுதினம் (17.05.2023 & 18.05.2023) நடைபெறவிருந்த உடற்கல்வி இயக்குநர் நிலை 1 (Physical Director Grade 1) இடமாறுதல் கலந்தாய்வு ஒத்திவைப்பு - முதுகலை ஆசிரியர்களுக்கான கலந்தாய்வு திட்டமிட்டபடி நடைபெறும் எனவும் அறிவிப்பு!

Post a Comment

1.வாசகர்களின் கருத்து சுதந்திரத்தை வரவேற்கின்றோம்.
2.இந்த வலைதளம் மாணவர்களுக்கானது என்பதால்,
3.தங்களின் மேலான கருத்துக்களை தவறாது பதிவிடவும்.
4.#இந்த பயனுள்ள தகவலை ஒருவருக்காவது Share பண்ணுங்க.

Previous Post Next Post
Loading...