மாவட்ட வாரியாக தலைமை ஆசிரியர்கள் பெயர்ப் பட்டியல்! -ஒரு நாள் பயிற்சி,FGD for schools..!

 


மாவட்ட வாரியாக தலைமை ஆசிரியர்கள் பெயர்ப் பட்டியல்-ஒரு நாள் பயிற்சி,FGD for schools..!

அரசு பள்ளி முன்னாள் மாணவர்களை ஒருங்கிணைக்கும் முயற்சி - தலைமை ஆசிரியர்களுடன் கவனநோக்குக் குழுக் கலந்துரையாடல் - ஒரு நாள் பயிற்சி சார்ந்து உறுப்பினர் செயலரின் செயல்முறைகள்!

இணைப்பு: மாவட்ட வாரியாக தலைமை ஆசிரியர்கள் பெயர்ப் பட்டியல்!

FGD for Schools - Proceedings - HMs List - Download here

Post a Comment

1.வாசகர்களின் கருத்து சுதந்திரத்தை வரவேற்கின்றோம்.
2.இந்த வலைதளம் மாணவர்களுக்கானது என்பதால்,
3.தங்களின் மேலான கருத்துக்களை தவறாது பதிவிடவும்.
4.#இந்த பயனுள்ள தகவலை ஒருவருக்காவது Share பண்ணுங்க.

Previous Post Next Post
Loading...