6 முதல் 10-ஆம் வகுப்பு வரை - பாடவேளையினை குறைத்து பள்ளி கல்வித்துறை உத்தரவு

6 முதல் 10-ஆம் வகுப்பு வரை - பாடவேளையினை குறைத்து பள்ளி கல்வித்துறை உத்தரவு6 முதல் 10ஆம் வகுப்பு வரை உள்ள மாணவர்களுக்கு ஒரு தமிழ் பாடவேளை குறைப்பு - பள்ளிக்கல்வித்துறை உத்தரவு

வாரத்திற்கு 7 பாடவேளைகள் எடுக்கப்படும் நிலையில் 6ஆக குறைப்பு

ஆங்கில பாடத்திற்கான பாட வேளையும் குறைப்பு

Post a Comment

1.வாசகர்களின் கருத்து சுதந்திரத்தை வரவேற்கின்றோம்.
2.இந்த வலைதளம் மாணவர்களுக்கானது என்பதால்,
3.தங்களின் மேலான கருத்துக்களை தவறாது பதிவிடவும்.
4.#இந்த பயனுள்ள தகவலை ஒருவருக்காவது Share பண்ணுங்க.

Previous Post Next Post
Loading...