எண்ணும் எழுத்தும் திட்டத்தை B.Ed மாணவர்களைக் கொண்டு மூன்றாம் நபர் மதிப்பீடு செய்வதைக் கண்டித்து ஆர்ப்பாட்டம்!

எண்ணும் எழுத்தும் திட்டத்தை B.Ed மாணவர்களைக் கொண்டு மூன்றாம் நபர் மதிப்பீடு செய்வதைக் கண்டித்து ஆர்ப்பாட்டம்.

தமிழ்நாடு ஆரம்பப்பள்ளி ஆசிரியர் கூட்டணி விருதுநகர் மாவட்டக் கிளையின் சார்பில் தன்னெழுச்சி ஆர்ப்பாட்டம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது

Post a Comment

1.வாசகர்களின் கருத்து சுதந்திரத்தை வரவேற்கின்றோம்.
2.இந்த வலைதளம் மாணவர்களுக்கானது என்பதால்,
3.தங்களின் மேலான கருத்துக்களை தவறாது பதிவிடவும்.
4.#இந்த பயனுள்ள தகவலை ஒருவருக்காவது Share பண்ணுங்க.

Previous Post Next Post
Loading...