பத்தாம் வகுப்பு மொழித்திறன் பயிற்சி

10th standard பத்தாம் வகுப்பு - வட்டார வழக்குச் சொற்கள்,கூட்டப்பெயர்கள், எழுவாய் தொடர் , பெயரெச்சத் தொடர் - விளித்தொடர் , பிறமொழிச் சொற்களைத் தமிழ்ச் சொற்களாக மாற்றுதல்

வட்டார வழக்குச் சொற்கள்  

    இயல் - 3           ப.எண்  : 61

1. பாய்ச்சல் -  பாத்தி

2 . பதனம்  -  கவனமாக

3 . நீத்துப்பாகம் -  மேல் கஞ்சி

4.  கடிச்சு குடித்தல்  -  வாய் வைத்து குடித்தல்

5 . மகுளி -  சோற்றுக் கஞ்சி

6 . வரத்துக்காரன் -  புதியவன்

7 . சடைத்து புளித்து  -  சலிப்பு

8 . அலுக்கம் -  அழுத்தம் ( அணுக்கம் )

9 .தொலவட்டையில் -  தொலைவில்

கீழ்காணும் சொற்களின் கூட்டப் பெயர்களைக் கண்டுபிடித்து எழுதுக .   

         இயல் - 1          ப.எண்  : 21

1 .கல் -  குவியல்

2 .பழம் - குலை

3 .புல் - கட்டு

4 .ஆடு - மந்தை

5 . சாவி -  கொத்து

6 .எறும்பு - சாரை

7 .வீரர் - படை

8 .யானை - கூட்டம்

9 .மாமரம் - தோப்பு

10 .வாழைமரம் - தோட்டம்

11 .வாழைப்பழம் - தார்

வேர்ச்சொல்லைப் பயன்படுத்தி  எழுவாய்த் தொடர் , பெயரெச்சத் தொடர் ,   வினையெச்சத் தொடர், விளித்தொடர் ,  வேற்றுமைத் தொடர்  அமைக்க .

வேர்ச்சொல் :  ஓடு , சொல் ,  தா ,  பார் , வா . 

  இயல் - 5           ப.எண்  : 123

1 . ஓடு :

அ ) அருணா ஓடினாள் -  எழுவாய்த் தொடர்

ஆ)  ஓடிய அருணா -  பெயரெச்சத் தொடர்

இ)  ஓடிவந்தாள் -  வினையெச்சத் தொடர்

ஈ)  அருணா ஓடாதே ! -  விளித்தொடர்

உ)  அருணாவிற்காக ஓடினாள் --வேற்றுமைத் தொடர்

2 . சொல் :

அ)  அம்மா சொன்னார் -  எழுவாய்த் தொடர்

ஆ)  சொன்ன அம்மா -  பெயரெச்சத் தொடர்

இ)  சொல்லிச் சென்றார் -  வினையெச்சத் தொடர்

ஈ)  அம்மா சொல்லாதே -  விளித் தொடர்

உ)  கதையைச் சொன்னார் -  வேற்றுமைத் தொடர்

3 .தா :

அ)  அரசர் தந்தார் -  எழுவாய்த்  தொடர்

ஆ)  தங்க அரசர் -  பெயரெச்சத் தொடர்

இ) தந்து சென்றார் -  வினையெச்சத் தொடர்

ஈ)  அரசே தருக ! -  விளித் தொடர்

உ)  தருவற்காக அரசர் -  வேற்றுமைத் தொடர்

4 . பார் : 

அ) துளிர் பார்த்தாள் -  எழுவாய்த் தொடர்

ஆ)  பார்த்த துளிர் - பெயரெச்சத் தொடர்

இ) பார்த்து சிரித்தாள் -  வினையெச்சத் தொடர்

ஈ)  துளிரே பார் ! -  விளித் தொடர்

உ) துளிருடன் பார்த்தேன் -  வேற்றுமைத் தொடர்

5 . வா : 

அ) குழந்தை வந்தது -  எழுவாய்த் தொடர்

ஆ) வந்த குழந்தை -  பெயரெச்சத் தொடர்

இ)  வந்தது குழந்தை - வினையெச்சத் தொடர்

ஈ)  குழந்தையே வா ! -  விளித்தொடர்

உ) குழந்தைக்காக வந்தாள் -  வேற்றுமைத் தொடர்

பிறமொழிச் சொற்கள் :
பிறமொழிச் சொற்களைத் தமிழ்ச் சொற்களாக மாற்றி எழுதுக .

இயல் - 6       ப.எண்  : 150

1. கோல்டு பிஸ்கட் -  தங்கக் கட்டி

2. ஈக்வலாக -  சரிசமமாக

3 . வெயிட் -  எடை

4 . பட் - ஆனால்

5 . எக்ஸ்பெரிமெண்ட் -  பரிசோதனை

6. ரிப்பீட் -  மீண்டும்

7 .ஆன்சரை - விடையை

8 .ஆல் த பெஸ்ட் -  வாழ்த்துகள்

9 .தராசு - துலாக்கோல்

பின்வரும் உரையாடலில் உள்ள பேச்சு வழக்கினை எழுத்து வழக்காக மாற்றுக .

        இயல் 8                   ப.எண்  : 199

பேச்சு வழக்கு :

"  தம்பீ?   எங்க நிக்கிற ? "

"  நீங்க சொன்ன எடத்திலதாண்ணே !  எதிர்த்தாப்புல ஒரு டீ ஸ்டால் இருக்குது ."

"  அங்கனக்குள்ளேயே  டீ சாப்டுட்டு,  பேப்பரப்  படிச்சுக்கிட்டு இரு ... நா வெரசா  வந்துருவேன் "

" அண்ணே !  சம்முவத்தையும்  கூட்டிக்கிட்டு வாங்கண்ணே !  அவனெப் பாத்தே  ரொம்ப நாளாச்சு !"

"  அவம்பாட்டியோட  வெளியூர் போயிருக்கான் . உங்கூருக்கே  அவனெக்  கூட்டிக்கிட்டு  வர்றேன். "

"ரொம்பச் சின்ன வயசுல  பார்த்ததுண்ணே !  அப்பம் அவனுக்கு மூணு வயசு இருக்கும் !"

" இப்போ ஒசரமா வளர்ந்துட்டான் !  ஒனக்கு அடையாளமே தெரியாது !  ஊருக்கு எங்கூட வருவாம்  பாரேன்! சரி ,  போனை வையி,   நாங் கெளம்பிட்டேன் "

"சரிங்கண்ணே  ".

எழுத்து வழக்கு :

"  தம்பி!  எங்கே நிற்கிறாய் ?"

" நீங்கள் நிற்கச் சொன்ன  இடத்தில்தான்  நிற்கிறேன் . எதிர்புறத்தில் ஒரு தேநீர் கடை இருக்கிறது ."

     "  அங்கேயே தேநீர் சாப்பிட்டுவிட்டு, செய்தித்தாள் படித்துக் கொண்டு  இரு . நான் விரைவாக வந்து விடுவேன் ."

      " அண்ணா !  சண்முகத்தையும் அழைத்துக் கொண்டு வாருங்கள்  அண்ணா !  அவனைப் பார்த்து வெகு நாட்கள் ஆகிவிட்டன. "

   " அவன் பாட்டியோடு  வெளியூர் போயிருக்கிறான் . உங்கள் ஊருக்கு அவனையும் அழைத்துக் கொண்டு வருகிறேன் ."

   " மிகச் சிறிய வயதில் பார்த்தது அண்ணா ! அப்பொழுது அவனுக்கு மூன்று வயது இருக்கும் ! "

   " இப்பொழுது உயரமாக வளர்ந்து விட்டான் . உனக்கு அடையாளமே தெரியாது ! ஊருக்கு எங்களுடன் வருவான்  பார் ! சரி, தொலைபேசியை வை, நான் புறப்பட்டு விட்டேன் ."

"  சரி அண்ணா "

சொற்களைப் பிரித்துப் பார்த்து பொருள் தருக .

 இயல் 8             ப.எண்  : 200

1 . கானடை

அ)  கான் அடை  -  காட்டைச்  சேர்

ஆ) கால் நடை -  காட்டுக்கு நடத்தல்

இ) கால் நடை  -  காலால் நடத்தல்

2.  வருந்தாமரை

அ) வரும் தாமரை -  வருகின்ற தாமரை

ஆ)  வருந்தாமரை -  வருந்தாத மான்

இ)  வரும் தாமரை -  வரும் தாவுகின்ற மான்

3.  பிண்ணாக்கு

அ)  பிண்ணாக்கு -  எள் எடுத்த  சக்கை

ஆ)  பிள் நாக்கு -  பிளவுபட்ட நாக்கு

4.  பலகையொலி

அ)  பலகை  ஒலி -  பறவையின் சத்தம்

ஆ)  பல கை ஒலி -  பல கைகளின் சத்தம் எழுப்புவது 

Post a Comment

1.வாசகர்களின் கருத்து சுதந்திரத்தை வரவேற்கின்றோம்.
2.இந்த வலைதளம் மாணவர்களுக்கானது என்பதால்,
3.தங்களின் மேலான கருத்துக்களை தவறாது பதிவிடவும்.
4.#இந்த பயனுள்ள தகவலை ஒருவருக்காவது Share பண்ணுங்க.

Previous Post Next Post
Loading...