பள்ளி காலை வழிபாட்டு செயல்பாடுகள் - 13.02.2023

பள்ளி காலை வழிபாட்டு செயல்பாடுகள் - 13.02.2023

பள்ளி காலை வழிபாட்டு செயல்பாடுகள் - 13.02.2023


Prepared by

Covai women ICT_போதிமரம்.

✓ திருக்குறள்

✓ பழமொழி

✓ இரண்டொழுக்க   

     பண்புகள்

✓ பொது அறிவு

✓ நீதி கதைகள்

✓ இன்றைய செய்திகள்

*படிக்க கீழே உள்ள லிங்க் ஐ தொடவும்

School Morning Prayer Activities 13.02.2023 - Download Here

Post a Comment

1.வாசகர்களின் கருத்து சுதந்திரத்தை வரவேற்கின்றோம்.
2.இந்த வலைதளம் மாணவர்களுக்கானது என்பதால்,
3.தங்களின் மேலான கருத்துக்களை தவறாது பதிவிடவும்.
4.#இந்த பயனுள்ள தகவலை ஒருவருக்காவது Share பண்ணுங்க.

Previous Post Next Post
Loading...