எண்ணும் எழுத்தும் - ஆசிரியர்கள் பணிகள்!

4,5-ஆம் வகுப்பு ஆசிரியர்கள் எண்ணும்  எழுத்தும் வகுப்பறையில் ஆசிரியர்கள் செய்ய வேண்டிய பணிகள்Post a Comment

1.வாசகர்களின் கருத்து சுதந்திரத்தை வரவேற்கின்றோம்.
2.இந்த வலைதளம் மாணவர்களுக்கானது என்பதால்,
3.தங்களின் மேலான கருத்துக்களை தவறாது பதிவிடவும்.
4.#இந்த பயனுள்ள தகவலை ஒருவருக்காவது Share பண்ணுங்க.

Previous Post Next Post
Loading...