எம். டி. (ஒமியோபதி) – மருத்துவ பட்ட மேற்படிப்புகான சேர்க்கை அறிவிப்பு..!!

 எம். டி. (ஒமியோபதி) – மருத்துவ பட்ட மேற்படிப்புகான சேர்க்கை அறிவிப்பு..!!


2023 – 2024ஆம் கல்வியாண்டுக்கான எம். டி. (ஒமியோபதி) – மருத்துவ பட்ட மேற்படிப்புகான சேர்க்கை அறிவிப்பு...
Post a Comment

1.வாசகர்களின் கருத்து சுதந்திரத்தை வரவேற்கின்றோம்.
2.இந்த வலைதளம் மாணவர்களுக்கானது என்பதால்,
3.தங்களின் மேலான கருத்துக்களை தவறாது பதிவிடவும்.
4.#இந்த பயனுள்ள தகவலை ஒருவருக்காவது Share பண்ணுங்க.

Previous Post Next Post
Loading...