8698 ஆசிரியர்கள் தேவை - தனியார் பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கான வேலை வாய்ப்பு முகாம் - நேர்முகத் தேர்வு நடைபெறும் நாள் -03.12.2023

8698 ஆசிரியர்கள் தேவை - தனியார் பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கான வேலை வாய்ப்பு முகாம் - நேர்முகத் தேர்வு நடைபெறும் நாள் -03.12.2023


8698 ஆசிரியர்கள் தேவை - தனியார் பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கான வேலை வாய்ப்பு முகாம் - நேர்முகத் தேர்வு நடைபெற உள்ளது... வாய்ப்பு உள்ளவர்கள் பயன்படுத்தி கொள்ளவும்....

இடம் -

St.joesph college Hr.sec.School

சத்திரம் பேருந்து நிலையம் - திருச்சி -1

Interview நடைபெறும் நாள் 

03.12.2023

Contact numbers- 

82484 70862

80153 43462

86101 56109

Post a Comment

1.வாசகர்களின் கருத்து சுதந்திரத்தை வரவேற்கின்றோம்.
2.இந்த வலைதளம் மாணவர்களுக்கானது என்பதால்,
3.தங்களின் மேலான கருத்துக்களை தவறாது பதிவிடவும்.
4.#இந்த பயனுள்ள தகவலை ஒருவருக்காவது Share பண்ணுங்க.

Previous Post Next Post
Loading...