4,5 வகுப்பு ஆசிரியர்களுக்கான CRC பயிற்சி தேதி மாற்றம்...!

 4,5 வகுப்பு ஆசிரியர்களுக்கான CRC பயிற்சி தேதி மாற்றம்...!4,5 வகுப்புகளுக்கான CRC 15.07.2023 க்கு பதிலாக 22.07.2023 க்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது.

spd proceedings pdf - Download here

Post a Comment

1.வாசகர்களின் கருத்து சுதந்திரத்தை வரவேற்கின்றோம்.
2.இந்த வலைதளம் மாணவர்களுக்கானது என்பதால்,
3.தங்களின் மேலான கருத்துக்களை தவறாது பதிவிடவும்.
4.#இந்த பயனுள்ள தகவலை ஒருவருக்காவது Share பண்ணுங்க.

Previous Post Next Post
Loading...