1 - 3 வகுப்புகள் EE இந்த வார செயல்பாடுகள் - EE Team..!!

1 - 3 வகுப்புகள் EE இந்த வார செயல்பாடுகள் - EE Team..!!

வணக்கம் Teachers

1 - 3 வகுப்புகள் EE இந்த வார செயல்பாடுகள்

1) 2,3 வகுப்பு New Admission from Matric School Students க்கு மட்டும் மேற்கொள்ளுங்கள்

2) இன்று முதல் 

MODULE 5 FA B Assessment கணக்கு, English பாடங்கள் மேற்கொள்ளுங்கள்

3) தமிழ் பாட FA B வரும் வெள்ளிக்கிழமை முதல் தொடங்குங்கள் " August 03 வரை மேற்கொள்ளலாம்".4) MODULE 3 நாளை July27 இறுதி நாள்..Check Assessed Green colour & Screen shot எடுத்து வையுங்கள்


Post a Comment

1.வாசகர்களின் கருத்து சுதந்திரத்தை வரவேற்கின்றோம்.
2.இந்த வலைதளம் மாணவர்களுக்கானது என்பதால்,
3.தங்களின் மேலான கருத்துக்களை தவறாது பதிவிடவும்.
4.#இந்த பயனுள்ள தகவலை ஒருவருக்காவது Share பண்ணுங்க.

Previous Post Next Post

POST ADS1

POST ADS 2

Loading...