இனி B.ed படிப்பு 4 வருடங்களாகிறது

 இனி B.ed படிப்பு 4 வருடங்களாகிறதுஇதன்படி இனி B.ed 4 வருடங்களாகிறது.

In order to upgrade the competency of teachers , the National Council for Teacher Education ( NCTE ) has launched the Integrated Teacher Education Programme ( ITEP ) under the New Education Policy ( NEP ) 2020 in which the duration of B.Ed. programme has been increased from two years to four years and discontinued giving approval of two years B.Ed. programme from the academic session 2023-24

 This Council has decided not to grant new approvals to any institutions for running two year B.Ed. ( Special Education ) programme ( s ) from the academic session 2024-25 . The Council is in the process of developing a new training programme on the pattern of NCTE soon , as per NEP 2020

 All the institutions / colleges / universities who desire to run the . Integrated B.Ed. Special Education of 4 year duration ( in line of the Integrated Teacher Education Programme - ITEP of NCTE ) may apply afresh for the next academic session once the online portal is opened .

Post a Comment

1.வாசகர்களின் கருத்து சுதந்திரத்தை வரவேற்கின்றோம்.
2.இந்த வலைதளம் மாணவர்களுக்கானது என்பதால்,
3.தங்களின் மேலான கருத்துக்களை தவறாது பதிவிடவும்.
4.#இந்த பயனுள்ள தகவலை ஒருவருக்காவது Share பண்ணுங்க.

Previous Post Next Post
Loading...